Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling, i ordnær kontortid og ellers etter spesifik avtale.

Hjemmebesøk foregår kun etter avtale.