Sandens Medisinske Senter ble etablert i 2012 i Sandens i Markensgt.

Det består i dag av 4 leger fordelt på 3 hjemler og 4 helsesekretærer.