Sandens Medisinske Senter
Dronningens gate 15, 4. etg
4610 Kristiansand S

Tlf: 38 00 66 90

Hjemmeside: sandensmedisinskesenter.no