Sandens Medisinske Senter er et legefellesskap med 4 leger i allmennmedisin med tilsammen ca 3500 listepasienter. Foruten legene består staben vår av 4 dyktige legesekretærer med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.