Sandens Medisinke Senter har studentavtale for alle tilknyttet SIA

Vi utfører sjømannsattester og offshoreattester ved sjømann og petroleumslege Steffen Jensen.

1/12-16 startet Dr. Kåss i samarbeide med Dr. Steffenssen og vil på sikt overta hans praksis.